Wijzigingen in de Wet WerkloosheidSinds 1 juli 2015 zijn de regels van de WW gewijzigd. Het wordt voor WW'ers aantrekkelijker om met een WW-uitkering lager betaald werk aan te nemen. In plaats van de gewerkte uren gaat het UWV de inkomsten die met werken worden verdiend verrekenen.
Als een werknemer op of na 1 juli 2015 recht heeft op een WW-uitkering, dan krijgt hij ook te maken met een nieuwe betalingssystematiek. De WW- uitkering wordt niet meer per 4 weken betaald, maar per kalendermaand. De betaling van de WW-uitkering vindt plaats na afloop van de kalendermaand. Eerst moet de WW-er doorgeven wat hij in een maand heeft verdiend, daarna wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld en betaalt het UWV de uitkering. Ook als er die maand geen inkomsten zijn, moet dat aan het UWV worden doorgeven.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale periode waarin iemand een WW- uitkering kan ontvangen stap voor stap teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in een CAO afspreken dat deze periode wordt aangevuld met een aparte uitkering.

De wijzigingen in de WW zijn een gevolg van de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz).

Kijk voor meer informatie over de Wwz op: uwv.nl/werkenzekerheid

Bron: uwv.nl

Terug